God marginal för Röjkraft i Väst AB – slår branschsnittet

Röjkraft i Västs räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga.

ANNONS

Röjkraft i Västs räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Verksamheten står bokförd på knappt 5,2 miljoner kronor i omsättning, en förbättring på 7,8 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är högre än föregående år, omkring 550 000 kronor mot cirka 350 000 kronor.

Rörelseresultatet ökar med 66,8 procent jämfört med föregående period, och slutar på 600 000 kronor.

Det ger en rörelsemarginal på 11,1 procent, som är bättre än föregående period. Då var rörelsemarginalen 7,2 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,7 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. Inom branschen för skogsbruk är motsvarande genomsnitt åtta och en halv procent. Noteras ska att företaget är ett av två i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Svansjö Holmen Förvaltning AB.

Röjkraft i Väst i korthet

Röjkraft i Väst har funnits som företag sedan 2001 och har drivning som sin huvudbransch. Företaget är ett av två i koncernen där Svansjö Holmen Förvaltning AB är moderbolag. Redovisningsperioden löper från september till augusti.

Företaget har fyra anställda, enligt årsredovisningen, vilket är lika många som föregående redovisningsår.

Toppföretagen i branschen

Sett till omsättning är Röjkraft i Väst det 71:a största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götaland, som är drivning.

Företaget är också det 751:a största i landet. Det finns 106 företag i samma bransch i Västra Götaland.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Mark-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.