Köp hotelltomten och bygg ett nytt kommunhus

Marks kommun behöver äga en av de mest attraktiva tomterna i Kinna, skriver Markliberalerna Maria Aronsson Dahl och Paul Brusk.

ANNONS
|

Liberalerna har visioner för Mark. En del är att något måste göras med Kinna hotell. Kommunen har meddelat att man inte är intresserad av att köpa hotellet. Liberalerna tycker detta förfarande är intressant då vår motion om att köpa hotellet och bygga ett nytt kommunhus på tomten inte ens har behandlats ännu!

Vad andra inte verkar förstå är samhällsnyttan.

Om kommunen betalar ett ”överpris” i dag på säg 12 miljoner kronor så äger kommunen tomten för gott och kommunen kan då för alltid besluta om vad som sker på tomten i fråga. Bygger man ett kontorshus och vill bygga nytt om 60 år så har man fortfarande kommunens bästa tomt att tillgå. Alternativet till att kommunen ännu en gång inte agerar innebär att vi fortsätter betala dyra hyror, som blir högre med dagens inflation, istället för att äga.

Vi hyr idag nästan dubbelt så mycket som vi skulle behöva i ny fastighet, det innebär både dyra hyror och höga energikostnader.

Märk väl: Tomten kommer att stiga i värde över tid. Lägenheter i Kinna centrum kommer att finnas vid Lyckeområdet, Grovaliden och Kinnasand vilket tillsammans ger några hundra lägenheter. Marks kommun behöver äga en av de mest attraktiva tomterna i Kinna och kopplat till den bygga ett nytt kommunhus, en byggnad hela Mark kan vara stolta över till skillnad från skamfläcken som står där nu.

Maria Aronsson Dahl (L)

Ordförande för Liberalerna i Mark

Paul Brusk (L)

Styrelseledamot i Liberalerna i Mark