Hur ska M och SD utveckla Björketorp och Ubbhult utan skolor?

Moderaterna och Sverigedemokraterna lämnar delar av Mark i sticket med sitt budgetförslag som påverkar skolorna i Björketorp och Ubbhult, skriver Bästa Marks representanter Ulf Dahlberg (S) och Lena Ferm Hansson (C).

ANNONS
|

Oppositionen i Mark med Moderaterna och Sverigedemokraterna har nu lagt ett budgetförslag för 2025 och framåt, där de beslutade investeringarna om renoverad f-6 skola i Björketorp och ny f-3 Ubbhult stryks. Det innebär att de ställer orter och barns jämlika förutsättningar till trygga uppväxtvillkor emot varandra.

I praktiken frångår den moderatledda oppositionen linjen i den enigt beslutade översiktsplanen om att utveckla orterna i de viktiga stråken utmed 156:an och 41:an. Vi bor i en kommun med många orter med liknande förutsättningar och vår fråga till oppositionsrådet Tomas Ekberg (M) är: vilka fler skolor kommer läggas ner i kommunen som likt Björketorp och Ubbhult enligt ert budgetförslag kan klara sig utan skola på orten?

Bästa Mark vill att vi ska utveckla våra orter och kommunen som helhet.

Nu tänker Ekberg och hans samarbetspartner Glenn Glansin (SD) att alla barn från 6 års ålder i Ubbhult och Björketorp, ska bussas till större skolor i andra orter. En lösning som går emot allt som vi i Mark vill i fråga om grön- och social hållbarhet. M och SD vill transportera barn över stora områden med de ökade utsläpp som det innebär, samt tvinga barn att lämna sitt sociala sammanhang på sin egen ort. Med denna linjen kommer kommunen inte uppnå de hållbarhetsmål vi gemensamt satt upp!

Bästa Mark vill att vi ska utveckla våra orter, och kommunen som helhet, genom att utveckla våra unika orter med bibehållen kommunal service, i samarbete med det stora lokala engagemang som finns i hela Mark. Vi tror också att vi ska satsa på nya bostadsområden och ny mark för företagsetableringar som lösning på att lösa befolkningsunderlaget som en bättre idé, än att avveckla orter i Mark.

Det är en bättre politik att vi följer vår översiktsplan och lägger fokus på tillväxt tillsammans med civilsamhället, istället för att vi lämnar delar av Mark i sticket!

Vi i Bästa Mark vill att Mark ska förbli den unika kommun som vi och många andra vill bo och leva i. Vi tror på Marks kommun och vi tror på att hela Mark ska leva!

Ulf Dahlberg (S)

Lena Ferm Hansson (C)

Bästa Mark-styret

LÄS MER:Nytt besked om Ubbhultskolan när budgeten presenterades

LÄS MER:Tunga sviten fortsätter för Björketorp efter förlust mot Rydboholm

LÄS MER:Världsunik alzheimer-studie söker deltagare i Mark

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Mark-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.