Sjuhärads vägar måste förbättras

Infrastrukturen måste högre upp på dagordningen, skriver Svenskt Näringslivs regionchef Rudolf Antoni.

ANNONS
|

I dagsläget ger västsvenska företag infrastrukturen knappt godkänt. Potthål, sprickbildningar och trafikstockningar är några av problemen som måste åtgärdas för att skapa ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

När företagen betygsätter infrastrukturen i sin kommun är det endast Vårgårda av Sjuhärads nio kommuner som får betyget bra. Därtill är frågan om underhåll av det lokala vägnätet företagens tredje mest prioriterade åtgärd för att stärka företagsklimatet i Sjuhärads kommuner. De största problemen är köer, potthål, sprickbildningar och andra fysiska brister på vägarna. Rapporten "Företagens Regionala Utveckling 2024" visar också att 17 procent av landets företag ser brister i infrastrukturen som ett betydande tillväxthinder – en ökning med drygt fem procent på bara ett år.

De statliga vägarna, såsom Europavägar, riksvägar och länsvägar, sköts av Trafikverket som uppskattar underhållsskulden till cirka 35 miljarder kronor. Bara i Sjuhärad finns det 2 488 kilometer statlig väg och enligt en rapport från Transportföretagen är totalt 643 kilometer av dessa i dåligt, eller mycket dåligt, skick.

Det finns mycket att göra på kommunal nivå för att förbättra läget för företagen.

Men när det gäller mindre vägar, inte minst i tätorter, är de ofta kommunala och sköts därför om av kommunen. Dessa ingår alltså inte i statistiken men även här finns många kilometer med eftersatt underhåll.

Bristande underhåll är ett stort bekymmer för företagen då det leder till högre kostnader och ökad olycksrisk. Företagare berättar om hastighetssänkningar på dåliga vägar istället för reparationer, vilket förlänger körsträckor och leder till omvägar vid leveranser. Dessutom gör dåliga vägar det svårare att rekrytera arbetskraft, eftersom transportmöjligheterna ofta är begränsade utan bil, och längre körsträckor innebär högre drivmedelskostnader.

Det finns mycket att göra på kommunal nivå för att förbättra läget för företagen. Förutom det uppenbara att laga potthål och andra brister i vägarna så behövs mer framförhållning och bättre kommunikation till företagen om nuvarande och kommande projekt så att företagen får god tid på sig att planera sin verksamhet. Det kan även handla om att göra flera infrastrukturprojekt parallellt så att vägar inte är avstängda under en lång period.

För att skapa ett mer konkurrenskraftigt företagsklimat måste infrastrukturen hamna högre upp på dagordningen. Vi behöver en strategisk satsning på underhåll och förbättring av våra vägar för att säkerställa att företagen kan växa och blomstra utan att hindras av dålig infrastruktur.

Rudolf Antoni

Regionchef för Svenskt Näringsliv Västra Götaland

LÄS MER:Horred kan få både fler bostäder och industrimark

LÄS MER:Barndomsdrömmen blir sann när Fritslas spelcenter öppnar

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Mark-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.