Spara inte på elever i landsbygden

Centerpartiet i Mark vill skapa så goda förutsättningar för våra barn och ungdomar att få en bra utbildning för att kunna gå vidare till fortsatta studier och arbete. Debatten hamnar fel när oppositionen med M och SD vill spara pengar på barn i landsbygden, skriver centerpartisterna Jessica Carlund och Anders Anderson.

ANNONS
|

Skolorna i Ubbhult och Björketorp är hotade. Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna tycker att skolorna skall läggas ned som en satsning på barnen. Hur tänker man då?

Om man lägger ned en skola så innebär det att barnen får gå i en annan skola på en annan ort. Det innebär att man antingen förutsätter att föräldrarna skall skjutsa barnen till en skola på en annan ort eller att man ordnar skolskjuts. De barn som bor i Björketorp och Ubbhult kommer således att få en förlängd skoldag på kanske en timme per dag. Är det en förbättring för barnen?

Många av de barn som går i Ubbhult och Björketorp går också på Fritids. Sannolikt kommer skolskjutsarna att gå en gång på morgon och en gång på eftermiddagen. Vi tror att detta innebär att många barn som idag går på Fritids inte kan göra det i fortsättningen. Det i sin tur innebär att föräldrarna får anpassa eller i värsta fall minska sin arbetstid så de är hemma när barnen slutar skolan. Frågan om Fritids måste i så fall lösas på ett acceptabelt sätt för att inte föräldrar och barn skall tvingas göra fler resor än nödvändigt.

I Björketorp går det idag 115 barn. Dessa skall således bussas fram och tillbaks dagligen. Det får ställas mot att några vuxna skall göra sig omaket att ta sig till Björketorp. I debatten sägs det att mindre skolor är väldigt dyra. Men vi har inte fått någon uppgift på hur mycket dyrare en mindre skola är jämfört med en stor skola. Centerpartiet efterlyser ett tydligt underlag från de som generellt kommer med ett påstående om att mindre skolor förbrukar så mycket resurser på de stora skolornas bekostnad.

På en mindre skola tror vi att personalen har bättre överblick och på så sätt kan hantera eventuell mobbning som sker.

Barn och utbildningsnämnden har en budget på runt 1 miljard kronor att hantera. Det förekommer uppgifter om att vi skulle ha 1 200 platser tomma inom skolan i Mark. Beräkningen bygger på hur många som går på en skola jämfört med hur många som skulle kunna gå på skolan om alla klassrum var fyllda. 1 200 platser som är tomma i skolorna i Mark blir ett mantra som upprepas och har blivit en sanning. Bryter man ned uppgiften så finns det tomma platser på många skolor runt om i kommunen. Inte bara på de mindre.

Oavsett hur bra man planerar och bygger så kommer vi även framöver att ha tomma platser. Vi måste bygga skolor så att vi har möjlighet att ta emot fler elever när det är aktuellt och vi vill inte heller att klasserna skall vara för stora.

Ett annat argument mot mindre skolor är att mobbningen kan öka. Vi tror precis tvärtom. På en mindre skola tror vi att personalen har bättre överblick och på så sätt kan hantera eventuell mobbning som sker. På en större skola så kan mobbning förekomma men den uppmärksammas inte på samma sätt då det är svårt för personalen att upptäcka. När barnen färdas med skolskjuts så finns det ingen vuxen med som kan upptäcka eventuell mobbning.

Hur var det då med skolresultaten? Stora skolor ger goda resultat och mindre skolor ger sämre resultat. Det finns de som med emfas hävdar att stora skolor alltid har bra resultat. Så är inte fallet (det går att hämta uppgifterna på Skolverket). Som alltid är vår tillvaro komplex där storleken på en skola kan vara en faktor men det finns ett stort antal andra faktorer som påverkar.

Centerpartiet i Mark vill skapa så goda förutsättningar för våra barn och ungdomar att få en bra utbildning för att kunna gå vidare till fortsatta studier och arbete. Debatten hamnar fel när oppositionen vill spara pengar på barn i landsbygden. Vi behöver istället fokusera på att ge alla barn i kommunen möjlighet att uppnå goda studieresultat. Det är så vi uppnår målet om Bästa barnkommun.

Jessica Carlund (C)

Anders Anderson (C)

Ersättare i kommunfullmäktige

LÄS MER:Eleverna är viktigare än skolbyggnader

LÄS MER:Hur ska M och SD utveckla Björketorp och Ubbhult utan skolor?

LÄS MER:Nytt besked om Ubbhultskolan när budgeten presenterades

LÄS MER:Bästa Mark om V:s budgetsväng: ”Inte förhandlingsbart”

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Mark-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.