Horred kan inte vänta längre

Arbetet med detaljplanen för etapp 2 av Stommen i Horred måste fortsätta omgående, skriver Horreds byalag i en insändare.

|

I slutet av förra året underströk Bygg- och miljönämnden i Marks kommun vikten av att detaljplanen för Horred, Stommen etapp 2, omgående startar upp igen och att arbetet med denna bedrivs skyndsamt. Tidsplan för arbetet ska enligt beslut vid decembermötet redovisas vid nämndens möte i torsdags.

Byalaget vill gärna se denna redovisning och att arbetet med detaljplanen fortsatt bedrivs skyndsamt. Allt som driver utvecklingen framåt i bygden behövs, och ger underlag inför viktiga helhetsbeslut. Detta gäller inte minst planering av kommunal infrastruktur, som VA-ärenden, gator och dagvattenhantering, som kommunal service i fråga om t ex antal platser i förskolor och skolor i närområdet, liksom övrig service och övriga verksamheter i bygden.

Allt detta refererar ju till helhetsbilden av både etapp 1 och etapp 2 av Stommen i Horred! Arbetet med detaljplan för etapp 2 av Stommen i Horred måste fortsätta omgående, eftersom processen med bostadsbyggande i bygden redan har försenats i många år, och kan inte vänta längre. Kommunen behöver utveckling, och utveckling i alla delar av kommunen gynnar kommunen.

Horredsbygdens byalag

genom Eva Andrée

LÄS MER:Horreds lantmanna flyttar närmare guldådern på 41:an

LÄS MER:Så här tycker eleverna om sparkraven på skolmaten

LÄS MER:26 anställda varslas i skolköken i Marks kommun