Debatt: Liberalerna i Mark: Rätt organisation är en förutsättning för lärande

För att tillvarata potentialen hos varje barn behöver vi organisera skolan på ett smartare sätt. Det är dags för Marks kommun att satsa på skolan, skriver Niklas Herneryd (L) och Maria Aronsson Dahl (L).

ANNONS

Marks kommun har ett unikt läge med två högskolor och ett universitet i vår omedelbara närhet. Liberalerna anser att det är dags för Marks kommun att satsa på skolan och kvalitet i den utbildning våra barn får.

För att tillvarata potentialen hos varje barn behöver vi organisera skolan på ett smartare sätt.

Skolan i Marks kommun har bristfälliga resultat och låg lärarbehörighet. För att klara av Skolverkets uppdrag krävs betydligt vassare insatser än vad kommunen i många fall kan erbjuda idag, det råder inget tvivel om! Barnens och i förlängningen hela vår kommuns utveckling är betydligt är viktigare än bypolitik. Grundskolan behöver organiseras så att vi fokuserar resurserna med på skolans/barnens bästa.

I allmänhet ser vi gärna att pedagoger ska kunna utveckla arbetet ihop med andra. Därför behöver vi erbjuda minst 2-parallelligt från mellanstadiet och uppåt för att kunna optimera för lärandet framöver. Konkret behövs tydliga förbättringar inom följande konkreta områden:

1: läsförmågan

2: utvecklande lärmiljöer inklusive tillgång till behöriga och goda pedagoger.

3: utvecklad samordning/samverkan med alla aktörer som är involverade i barnets lärande för lärande i fokus.

4: möta barnet där hen är i sin utveckling och stödja till goda val i livet. Hälsa och självkänsla är centralt för hela lärprocessen.

Lyckas vi med organisationen kan vi erbjuda trygghet och gemenskap samt en god tillgång till elevhälsa, bibliotek och individuella val. Med rätt start kan varje barn kan möta världen med tillförsikt istället för kriminalitet, droger eller annat som alternativ till den lyckade skolgången.

Sammanfattningsvis tror vi på en vidare förståelse för barnets situation med chans till reflektion, visioner och samverkan för pedagoger och andra i vardagen för att hitta rätt lösning idag och i morgon.

Niklas Herneryd (L)

Ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Maria Aronsson Dahl (L)

Ordförande Liberalerna i Mark.

LÄS MER:Fortfarande oklart när Ubbhultskolan kan byggas

LÄS MER:Leteboskolan räknar med lösning på ekonomiska problemen

LÄS MER:Klass 5 på Björketorpsskolan ska få visa sina kunskaper i Vi i femman