Älekulla går mot strömmen när Svenska kyrkan tappar

Allt färre svenskar är med i Svenska kyrkan, fortsätter trenden är snart mindre än hälften av befolkningen medlemmar.
I Göteborgs stift har Älekulla församling i Mark högst andel kyrkomedlemmar
– Vi är jätteglada och tacksamma. Man känner samhörighet med kyrkan och församlingen, säger kyrkoherden Thomas Nordin.