April, april – gick du på något av aprilskämten i Mark i år?

Aprilskämten har på senare år sett en något nedåtgående trend där många tidningar har valt att sluta. Men på sina håll skämtas det fortfarande – gick du på något av årets skämt i Mark?