Bostäder på gång i Horred – men detaljplanen dröjer

Kommunen röstade igenom en detaljplan för 150 bostäder i Horred, men länsstyrelsen tog tillbaka den. Snart ett halvår senare kan den tas upp för beslut igen.
– Det har varit en riktig surdeg. Det har varit mycket struligt med det, säger Lena Bodén, handläggare på kommunens bygg-och miljöenhet i Marks kommun.

ANNONS
LocationHorred|

I slutet på oktober antog kommunen en detaljplan som ska möjliggöra drygt 150 bostäder i Horred, men länsstyrelsen valde att dra tillbaka den.

Anledningen är att myndigheten såg brister i frågan om skyfallshantering. Sedan dess har planen dröjt, men nu ser det ut som att den kan tas upp på nytt.

– Vi hoppas att den kan gå upp igen. Det är länsstyrelsen som ska titta på den, säger Lena Bodén på bygg-och miljöenheten.

Hon är en av handläggarna som har arbetat med planen under flera års tid.

– Vi har beställt en skyfallsutredning, och ska omarbeta planen lite. Lägga till bestämmelser.

Marks bostad kan bygga 40 lägenheter

Detaljplanen rymmer plats för drygt 150 bostäder, enligt Lena Bodén. Marks bostad väntas bygga drygt 40 lägenheter av beståndet.

– Tanken är att det ska vara flerbostadshus i tre till fyra våningar, lägenheter, och sen radhus, bostadsrätt troligen, säger hon.

Området är tre hektar stort, och ligger i centrala Horred, som Lena Bodén beskriver det.

– Det är stort för att vara i Horred.

Från detaljplan till byggda bostäder är det dock en resa, men detaljplanen gäller i fem år från att den antagits. Klart är i alla fall att kommunen vill se fler bostäder i Horred inom några år.

Detaljplanen över bostäder i Horred.
Detaljplanen över bostäder i Horred. Bild: Marks kommun

Lena Bodén berättar att personer ofta ringer och hör sig för om hur arbetet går.

– Det finns många äldre i Horred som vill sälja sina hus, och flytta till något mer lättskött. Tanken är väldigt god.

Arbetet med detaljplanen har tagit längre tid än vanligtvis, enligt Lena Bodén. Hon känner en lättnad över att det snart är avklarat.

Hoppas på beslut innan sommaren 2023

– Så känns det varje gång man blir klar med en detaljplan. Man jobbar med de rätt så intensivt under en period.

– Det har varit en riktig surdeg. Det är mycket som varit struligt med det, säger hon och fortsätter:

– Man har bytt handläggare, och det har strulat med massa olika saker.

Hon hoppas och tror på ett beslut innan sommaren. Först ska bygg- och miljönämnden ta upp detaljplanen, och sedan går den vidare till Marks kommunstyrelse och kommunfullmäktige som slutligen beslutar om detaljplanen träder i kraft.

Först därefter kan arbeten som planläggning börja.

Från början var det ett större område kommunen tittade på, men det gick inte att räkna hem ekonomiskt, enligt Lena Bodén. Det innebär att det kan komma att bli fler bostäder i Horred.

– I framtiden kan det bli en etapp två, bestående av villatomter, säger hon.

Detaljplan

Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden.

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

(Källa: Boverket.se)

LÄS MER:Upphandlingen gick snett – kommunen fick städa upp

LÄS MER:Tusentals hyresgäster kan få höjning i efterskott

LÄS MER:Här kan det nya villaområdet växa fram