Brandsäkerheten på Skene lasarett sågas – 21 anmärkningar efter inspektion

SÄS Skene, Skene lasarett, får ett föreläggande på grund av stora brister i brandsäkerheten. Brandskyddsrutinerna är från 2009 och det råder stor osäkerhet kring hur den brandtekniska utrustningen ser ut. Det finns brandceller som inte är täta. Sjukhuset får sammanlagt 21 anmärkningar efter räddningstjänstens inspektion.