Elda eller inte elda på tomten – det här är vad som gäller i Mark

Nya regler om eldning på tomten har skapat viss förvirring.
Naturvårdsverket menar att all eldning på tomten i princip är förbjuden, medan kommuner tolkat reglerna olika. Vad gäller i Mark?
– Elda med sunt förnuft, säger Anders Bruce, miljöinspektör.