Energiföretag planerar för stort batterilager i Sätila

Företaget Trivebo energy söker bygglov för att bygga upp en anläggning för batterilagring vid industriområdet i Smälteryd.
– Vi har ett väldigt spännande projekt på gång, säger projektledaren Felicia Kristianson.

Att bygga batterilager är något som ligger i tiden. Det handlar både om att ha reservkraft när det blir strömavbrott, kapa effekttopparna i elnätet och skapa bättre förutsättningar för de småkunder som satsar på solel.

– Utvecklingen går ju väldigt fort i och med omställningen till hållbar energi och många kommuner har fått upp ögonen för det här.

Hon beskriver en utveckling där samhällen elektrifieras i ett väldigt högt tempo och där samhället också behöver ställa om från fossilfritt, för att bli självförsörjande med hjälp av förnyelsebara energikällor. För att lyckas med det behöver den förnyelsebara elen från till exempel sol- och vindkraft bli planerbar, något som görs med hjälp av batterilagring.

Batterilagring är även en stödtjänst till Svenska kraftnät och det finns också krav på elleverantörer att de måste leverera den effekt som de har abonnemang på.

Stabilare elnät på landsbygden

För landsbygdsutvecklingen innebär det ett stabilt elnät om exempelvis en energikrävande industri skulle vilja etablera sig nära det befintliga industriområdet eller om Marks kommun gör verklighet av sina planer på att bygga bostäder vid det gamla anstaltsområdet i Smälteryd.

– Det hänger ihop, på nationell nivå och även på lokal nivå, säger Felicia Kristianson.

Hon framhåller att samtliga beslut och avtal inte är klara ännu men att de har kommit en bit på väg i och med att de har fått strandskyddsdispens och lämnat in en bygglovsansökan. Strandskyddsdispensen behövs eftersom den aktuella platsen där batterilagren planeras att byggas ligger nära Storån.

Nära befintligt ställverk

Det handlar om sammanlagt 32 batterirack, två växelriktare och två transformatorer som ska anslutas till det teknikhus som också ska byggas enligt planerna. Det kommer att byggas i närheten av det ställverk som redan finns på platsen.

– I Sätila planerar vi för 10 megawatt. Det är ganska stor effekt vi pratar om, säger Felicia Kristianson.

Som jämförelse nämner hon att Partille skulle klara sin elförsörjning med 50 megawatt.

Placeringen av batterilager bestäms utifrån var ställverken är placerade och var det finns behov av stöttning i elnätet.

Trivebo energy har ett arrendeavtal med fastighetsägaren, det handlar om åkermark bakom verkstadsföretaget Nykab. Batterilagren kommer att vara inhägnade och bevakade och placeringen bakom industriområdet innebär att de inte kommer att vara särskilt iögonfallande.

– Man kommer inte att se det för det kommer att hamna bakom industriområdet och det tycker vi är en god sak.

Det Kungälvsbaserade företaget arbetar med både fastighetsutveckling och frågor som gäller energilösningar. I det här fallet är det Trivebo energy som håller i projektet.

Felicia Kristianson kan i dagsläget inte uttala sig om investeringskostnaden.

LÄS MER:Bolag vill investera 100 miljoner i vindkraftverken utanför Öxabäck

LÄS MER:Över tusen hushåll utan ström

LÄS MER:Strömavbrott i Mark – kraftledning påverkad av