Epa-entusiasten Roman Muhrén märker av ökning av a-traktorer i Mark

Under det senaste decenniet har antalet A-traktorer mer än fyrdubblats i Sverige – och under 2023 fortsatte utvecklingen. Precis som i Marks kommun.
– Jag har märkt att det börjar bli fler människor som har, säger Roman Muhrén, 17 år.