Följ med in i det herrelösa huset i Skene – huset utan ägare

Mark-Posten har tidigare berättat om den gamla lagerlokalen i Skene som saknar ägare. Då användes det som förråd för husvagnar. Ett år senare är det ett galleri – och någon hävdar att huset nu tillhör dem.