Förslaget: Patientavgifter höjs – läkarbesök på vårdcentralen blir dyrare

Läkarbesöken på vårdcentralen kan bli dubbelt så dyra, samtidigt som det kostar 400 kronor att söka vård på akuten.
Flera patientavgifter i Västra Götalandsregionen kommer att höjas nästa år, enligt förslaget till politikerna.

ANNONS
|

Den som behöver vård i Västra Götaland nästa år får förbereda sig på att betala mer. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden ska på onsdagen besluta om en höjning av patientavgifterna, efter att de setts över för första gången sedan 2017.

Enligt tjänstemännens förslag ska ett läkarbesök på vårdcentralen bli dubbelt så dyrt, och kosta 200 kronor i stället för 100 kronor. Samma höjning ska ske på rehabenheter. VGR har i dag lägst avgift i landet för läkarbesöken.

Janette Olsson (S), politiker Socialdemokraterna, ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden.
Janette Olsson (S), ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden. Bild: Peter Wahlström / Plint Marketing AB

– Vi har inte rört avgifterna på länge, så det är rimligt att justera, säger Janette Olsson (S), ordförande i strategiska nämnden.

Hur ser du på risken att invånare undviker att söka vård då?

– Det kommer vi följa under nästa delår, för att se hur patientströmmarna blir. Sedan finns ett högkostnadsskydd som tar vid när man når 1 400 kronor, så över det blir det inte några avgifter.

Just högkostnadsskyddet höjs också; i år behöver man nämligen som mest betala 1 300 kronor för sina besök i öppenvården.

Inga avgiftsfria besök för 65-åringar

En annan del av förslaget innebär att satsningen på avgiftsfria sjuksköterskebesök för personer som fyllt 65 år slopas. Satsningen trädde i kraft så sent som 2022, efter initiativ av Socialdemokraterna.

– Det har blivit en väldig diskussion på vårdcentralerna kring det där, för ska du till undersköterska kostar det men ska du till sjuksköterska är det avgiftsfritt. Vi vill att vården själva äger frågan om vart man ska, säger Janette Olsson, som medger att utfallet av S-initiativet inte blev som förväntat.

För invånarna som är under 20 år eller 85 år och äldre ska patientbesöken dock förbli avgiftsfria. Övriga invånare föreslås exempelvis få betala 400 kronor om de söker vård direkt på en akutmottagning nästa år, vilket är 100 kronor mer än i dag.

– Vi vet att många som går till akuten hade kunnat bli hjälpta av primärvården. Här gäller det att använda våra resurser rätt, så hellre att du ringer 1177 eller går till primärvården först för att få en bedömning.

Finns det en förhoppning om att avgiftshöjningen ska leda till färre besök på akuten?

– Ja, jag hoppas verkligen det. Det blir väldigt långa köer på akuten och kan också hindra dem som verkligen behöver vård, så jag hoppas vi får en styrning bort från akuten.

Chatt- och telefonkontakt börjar kosta pengar

Avgiftshöjningarna ska inte stanna vid de fysiska besöken, enligt förslaget. Hittills har det varit kostnadsfritt att chatta med en läkare eller ha telefonkontakt med en sjuksköterska. Nu kan den typen av vårdkontakter bli lika dyra som fysiska patientbesök.

– Är det att likställa med att patienten faktiskt får vård, även om det är via chatt eller telefon, så kommer det vara en avgift för det. Vi ser att andra regioner har det så, säger Janette Olsson.

Höjningen av patientavgifterna är en del av det rödgröna styrets budget för 2024, och förhoppningen är att den ska innebära drygt 100 miljoner kronor i ökade intäkter till regionen.

Det är ännu oklart hur de olika partierna ställer sig till tjänstemännens förslag. Ett slutgiltigt beslut om avgifterna ska fattas av regionfullmäktige senare i år.

Fakta: Förslaget på nya patientavgifter i VGR

Flera patientavgifter föreslås förändras från den 1 januari 2024. Här följer ett urval ur tjänstemännens förslag, med nuvarande avgift inom parentes.

Besök hos läkare på vårdcentral där du är listad: 200 kronor (100)

Besök hos läkare på annan vårdcentral än där du är listad: 300 kronor (300)

Chattkontakt med läkare, på vårdcentral där du är listad: 200 kronor (0)

Telefon- och chattkontakt med exempelvis sjuksköterska eller psykolog, på vårdcentral där du är listad: 50 kronor (0)

Besök på rehabenhet i vårdvalet: 200 kronor för samtliga besök (100 för fysiska besök och videosamtal, 0 för chatt- och telefonkontakt)

Besök på jourcentral: 300 kronor (300)

Besök på akutmottagning, utan att ha blivit akut remitterad från primärvård eller annat sjukhus: 400 kronor (300)

Avgift per vårddag på sjukhus: 130 kronor (120)

Högkostnadsskydd i öppen vård, per år: 1 400 (1 300)

Högkostnadsskydd i sluten vård, per månad: 1 950 kronor (1 800)

Källa: Västra Götalandsregionen

LÄS MER:Gynmottagningen i Skene hotad – protestlista startad

LÄS MER:Majoritet tar avstånd från förslag om anmälningsplikt

LÄS MER:L kritiserar kommunstyrelsens skrivelse till regeringen