Handelsföretag i Mark i konkurs

Aktiebolaget Minmobil i Borås AB i Göteborg begärs i konkurs.

Företaget registrerades 6 september 2022 och har haft sitt säte i Mark. Konkursen har nu registrerats hos Bolagsverket och inleddes den 24 maj, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

MinMobil i Borås AB

Så går en konkurs till

En konkurs innebär, för ett aktiebolag, att det avvecklas genom att bolagets tillgångar används för att betala bolagets skulder. Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som hanterar processen. Konkursförvaltaren redovisar till tingsrätten som avslutar konkursen och bolaget är därmed upplöst. Länk till Bolagsverket

konkursGöteborg
Saric, ToniBorås
Fazlic, DenisLammhult