Idrottshallen blir startskottet för Marks konstsatsning

För två år sedan tog kommunfullmäktige beslut om att avsätta pengar för konstnärlig utsmyckning när kommunen bygger nytt eller renoverar. Nu ska kommunen börja använda pengarna och första byggnaden att få ta del av de pengarna blir Nya Skeneskolans idrottshall som får 1,5 miljoner kronor.
– Det tycker vi är väldigt roligt att det blir på en idrottshall, säger Birgitta Andersson (S).

Hon är ordförande i kultur- och fritidsnämnden som tog beslutet under torsdagens möte att godkänna förslaget.

För konstprojektledaren Nina Grelsson och kulturchefen Johan Lundbladh innebär det att de kan börja planera mer i detalj för hur den konstnärliga gestaltningen ska se ut när idrottshallen är färdigbyggd.

Det är idrottshallens yttervägg som ska få den konstnärliga utsmyckningen och Nina Grelsson har bland annat hämtat inspiration från elever som jobbat med ängsmotiv när hon funderat över vilka idéer konstnärerna kan ha som utgångspunkt.

Eftersom det är många ungdomar som kommer att använda idrottshallen så är det viktigt att de känner sig involverade.

– Idag måndag ska jag träffa elever som har jobbat med det här projektet. Det är ett sätt att skapa den här röda tråden, säger Nina Grelsson.

Det hon syftar på är ett så kallat konstprogram, en vision där kommunen ger förslag på hur man kan koppla konstverket till skolan eller verksamheten som ska vara i byggnaden. Den visionen blir en grund att stå på när konstnärer så småningom kommer med konkreta förslag för hur den konstnärliga gestaltningen ska se ut. Sedan är det fritt fram för konstnären att göra sin egen tolkning av den röda tråden.

Begreppet ”äng” knyter an till ortens historia eftersom platsen där Nya Skeneskolan byggs har varit jordbruksmark och ängsmark för länge sedan.

– Innan man byggde här så var det faktiskt äng, säger Nina Grelsson.

Hon är konsult och arbetar med liknande projekt för andra kommuner.

Utsmyckningen måste tåla utomhusklimat

De konstnärer som lämnar förslag får själva välja material och utformning.

– Vi vill gärna bli överraskade. Det är konstnärerna som är experterna. Det som är viktigt är att det ska tåla utomhusklimat.

Det som händer nu är att Nina Grelsson ska annonsera projektet så att konstnärer kan lämna in en intresseanmälan. Efter en första urvalsprocess bjuds tre konstnärer in som får göra skisser. Det vinnande förslaget utses av kommunens konstnärliga råd, med representanter från kommunens samtliga förvaltningar.

Kulturchefen Johan Lundbladh är glad över att kommunen nu kommer igång med ett projekt, två år efter att beslutet togs i kommunfullmäktige.

– För enprocentsregeln så är det premiär. Det har gjorts konstnärlig gestaltning tidigare men det här är en inriktning som känns väldigt bra. Det innebär att de blir mer konst i kommunen, det är en viktig del i vårt arbete, säger Johan Lundbladh.

I det här fallet så är det många ungdomar som kommer att få uppleva konsten i anslutning till idrottshallen under lektionstid. På kvällar och helger kommer en större allmänhet att besöka Nya Skeneskolans idrottshall.

– Det är många som kommer att ha glädje av den.

Idrottshallen ska stå klar 2025

Skolan ska tas i bruk höstterminen 2024 och efter det görs det en om- och tillbyggnad av idrottshallen.

– Sommaren 2025 kommer den att stå klar, säger Johan Lundbladh.

Bakgrunden till den så kallade ”enprocentsregeln” är ett riksdagsbeslut från 1937 om att en procent av budgeten ska avsättas till konstnärlig gestaltning, när det exempelvis byggs nya offentliga byggnader. Det handlar om ett principbeslut och enligt Statens konstråd är det 41 procent av Sveriges kommuner som tillämpar regeln. I praktiken handlar det oftast inte om exakt en procent.

Marks kommun tog beslut om att börja tillämpa en sådan princip 2021. Mellan åren 2022 till 2025 ska det avsättas en miljon kronor per år för att skapa en buffert.

Budgeten för utsmyckningen på Nya Skeneskolans idrottshall uppgår till totalt 1,5 miljoner kronor och det ska täcka konstnärsersättning, belysning, skissarvoden, konstkonsult och oförutsedda kostnader.

LÄS MER:Efter alla turer – större idrottshallen i Skene framröstad

LÄS MER:Marks kommun vägrar att betala ut skolpeng till otillåten skola

LÄS MER:Mötesplatsens ungdomar hejar på Saga i fredagsfinalen i Idol