Inget stöd till folkbildningen efter förvirring på fullmäktige

De styrande partierna i Marks kommun ville kompensera för de minskade anslagen till studieförbunden ”krona för krona”. Under torsdagen röstades dock förslaget ner efter röstkaos och stor förvirring på kommunfullmäktige.
– Det är tjuv och rackarspel, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Dahlberg (S).