Kinnaföretag gör affärer i Las Vegas och Dallas

Tidningstryckerier brukar normalt sett inte räknas som en tillväxtbransch, men Kinnaföretaget DCOS Sweden AB har hittat sin nisch och växer stadigt. De anställda på det 20-årsjubilerande företaget reser runt hela världen för att besöka kunder och göra installationer.
– Det vi håller på med är det stor efterfrågan på, säger vd Mattias Andersson.