Kraftig budgetminskning för folkbildningen – här är Marks populäraste kurser

Regeringen drar ner på anslagen till studieförbunden med nästan en tredjedel de närmaste åren. I Mark finns ett förslag om att ersätta studieförbunden med kommunala pengar, men det stötte på patrull i kommunfullmäktige.
– Det ökar mer att vi träffas i sociala sammanhang, utan att deltagarna behöver tillhöra en förening. Vi gör så mycket som folk inte tänker på, för civilsamhället, säger Gisella Olsson vid Studieförbundet Vuxenskolan i Mark.