Paul Brusk (L) tror att det är relativt enkelt att få rivningslov och bygglov om kommunen bestämmer sig för att bygga nytt.
Paul Brusk (L) tror att det är relativt enkelt att få rivningslov och bygglov om kommunen bestämmer sig för att bygga nytt. Bild: Ola Pilhem

L vill riva hotellet och bygga kommunkontor

Först var det hotell och sedan flyktingboende. Sedan några år har Kinna stadshotell stått övergivet men nu har Liberalerna lagt fram ett förslag.

– Jag har ätit många luncher där och mina barn har varit på nattklubb. Det är ett gammalt anrikt hotell, säger Paul Brusk (L).

Han avgick nyligen från sina uppdrag i teknik- och servicenämnden och i Marks bostads AB efter att ha haft politiska uppdrag i många år. Nu är han pensionär på heltid.

Paul Brusk har lagt fram en motion tillsammans med Maria Aronsson Dahl (L), ordförande för Liberalerna i kommunen.

– Det är ju en skamfläck som det är idag. Det är kanske inte det vi vill visa upp, säger Maria Aronsson Dahl (L).

Hon säger att hon vill att kommunen ska ha ett vackert och levande centrum där medborgarna rör sig och att även de som besöker Kinna ska känna att det är en fin miljö. I dagsläget ser huset förfallet ut och det finns inga konkreta planer på att rusta upp det.

Förslaget från Liberalerna innebär att kommunen köper fastigheten från den nuvarande fastighetsägaren och river hotellet för att komma åt en centralt belägen tomt. På platsen vill de bygga parkeringsgarage i ett eller två plan.

Både kontor och vårdcentral

Ovanpå garaget föreslår de att det byggs kontor i fyra eller fem våningar, beroende på behov. Där skulle samtliga kommunens förvaltningar kunna erbjudas plats och även kommunala bolag och en vårdcentral.

– Det har varit min tanke länge. Jag kan inte se någon bättre användning av det. Bygger man ett riktigt kontor så får man hela kommunen samlad på ett ställe och läget är oslagbart, säger Paul Brusk (L).

Hotellet har inte använts på flera år och har börjat förfalla.
Hotellet har inte använts på flera år och har börjat förfalla. Bild: Ola Pilhem

Kommunen har sedan tidigare startat en utredning som gäller nya kontor, de lokaler som kommunen hyr i Kinnaström är större än vad som behövs.

De är medvetna om att det är en stor investering att både köpa fastigheten och bygga nytt men att det på lång sikt ska vägas mot de hyror som kommunen betalar för kontoret i Kinnaström exempelvis.

De fördelar som Maria Aronsson Dahl och Paul Brusk lyfter fram är närheten till nybyggda resecentrum och att huset kan bli ett nytt landmärke i centrum.

Kontoret kan skräddarsys efter kommunens behov och det blir en bättre arbetsmiljö för de anställda.

Förslaget till kommunfullmäktige mynnar ut i att kommunen ska inleda förhandlingar med fastighetsägaren och att det ska göras en förstudie i vad det skulle innebära att bygga en kontorsbyggnad på platsen.

Förslag om äldreboende

Hotellet ägs av Urban Properties, ett Stockholmsbaserat företag som äger och utvecklar fastigheter. De köpte hotellet efter att flyktingboendet flyttat ut.

Fastighetsägaren har haft kontakt med kommunen en längre tid och kommit med olika förslag men det har inte utmynnat i något konkret. Projektledaren Didrik Holm säger att det märks att det varit valår och att kommunpolitikerna därför varit lite avvaktande.

– Det krävs att kommunen spelar en aktiv roll.

Didrik Holm är också delägare i Urban Properties.

Företaget har utrett ett antal olika förslag som mynnade ut i ett förslag om att skapa ett äldreboende där fastigheten skulle hyras ut till kommunens social- och äldreförvaltning. Där skulle det också finnas en restaurang med konferensmöjligheter högst upp i huset.

Där sa kommunen nej tidigare i år, kommunen har som princip att all offentligt finansierad verksamhet ska hyra in sig i fastigheter som kommunen äger.

Då har Urban Properties även erbjudit kommunen möjligheten att köpa fastigheten.

Bostäder eller kontor har varit andra förslag.

– Vi har varit jätteöppna mot kommunen.

Nu hoppas Didrik Holm att han ska ska få träffa representanter för kommunen på nytt för att diskutera framtiden och han planerar även att kontakta Liberalerna som tagit fram förslaget.