L vill riva hotellet och bygga kommunkontor

Först var det hotell och sedan flyktingboende. Sedan några år har Kinna stadshotell stått övergivet men nu har Liberalerna lagt fram ett förslag.