Liberalernas förslag: Döp om centralorterna i Mark

Kinna, Skene och Örby ska döpas om och samlas under ett ortsnamn – Mark. Det vill Liberalerna. Även Anders Lilliestam (M) har lämnat in en motion i samma anda.
Syftet är att göra det enklare för företag att marknadsföra sig och öka kommunens attraktivitet med en större centralort.
– Det är inte så att vi ska ta bort ortsnamnen utan att de ska ses som ortsdelar, säger Maria Aronsson Dahl (L).