Mark har få fossilfria bilar – bland de sämsta i landet

I kommuner som Eskilstuna och Helsingborg är nästan alla kommunens fordon fossiloberoende. I Marks kommun kör drygt var femte på något annat än fossila bränslen.
– Vår laddinfrastruktur måste bli klar först, säger Anette Hagman, fordonsansvarig på kommunen.