Nästan var fjärde 18-åring från Mark kallas till mönstring

I takt med att värnplikten byggs ut ökar antalet 18-åringar som kallas till mönstring. Från Marks kommun kallas 75 killar och 32 tjejer.