Nya äldreboendet kan kosta 95 miljoner kronor

Marks kommun planerar för att få fler platser inom äldreomsorgen. Nu börjar detaljerna bli kända för den nya byggnaden som planeras vid Kinnaborg.

Mark-Posten har tidigare skrivit om planerna på att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende vid Kinnaborg. Det finns ett beslut i omsorgsnämnden sedan i höstas men ännu finns inget datum för byggstart. Nu går planerna vidare. I nästa vecka ska frågan upp på nytt i omsorgsnämnden med mer information till ledamöterna.

– Teknik- och servicenämnden har tagit fram en förstudie. Man behöver fundera ett varv till, hur ska en modern byggnad vara utformad? säger omsorgsnämndens ordförande Lena Ferm Hansson (C).

Det handlar bland annat om att hitta praktiska lösningar för personalen så att de kan ha överblick över och röra sig mellan de olika delarna av byggnaden.

– Det kommer att bli stora utmaningar att bemanna i framtiden och då behöver man bygga så smart som möjligt, säger hon.

Vill se bättre kommunikationer

Rolf Skarin (M) som är ledamot i omsorgsnämnden ser både för och nackdelar med Kinnaborg.

– Vi behöver ju mer äldreboenden men jag tycker inte att man ska bygga så stora boenden. De flesta äldre vill ju bo nära sin hemort, säger Rolf Skarin (M).

Han skulle hellre se fler men mindre boenden utspridda på flera orter i kommunen och nämner bland annat Lyran i Örby som tidigare varit asylboende men som står tomt för närvarande. Sedan inser han också att det blir dyrare att ha mindre enheter. Kinnaborg blir ett stort boende, speciellt när etapp två har byggts.

– Det finns stordriftsfördelar, det är det som Bästa Mark vill ha, säger Rolf Skarin och syftar på den politiska majoriteten.

En annan nackdel som han ser med Kinnaborg är att det är dåligt med kommunikationer där för närvarande.

Enligt det förslag som finns så kan det skapas 16 platser genom den första etappen av det nya boendet som byggs i två etapper. Den etappen kan stå färdig tidigast 2025. Om etapp två byggs så innebär det ytterligare 16 platser som kan stå klara omkring 2027.

Omsorgsnämnden räknar även med att det blir 16 nya boendeplatser på Björkeberga i Sätila, de platserna ska kunna börja användas redan i år.

Stort behov i framtiden

Det blir Marks bostads AB, MBAB, som ska bygga boendet och hyra ut det till kommunen. På grund av det så påverkar inte själva byggnationen kommunens investeringsbudget.

MBAB har beräknat att husbygget kostar 95 miljoner kronor och den hyra som kommunen i så fall kommer att få betala till MBAB hamnar på strax över 6 miljoner kronor per år.

Enligt den prognos som gjorts så kan det komma att behövas ytterligare 100 platser i särskilt boende fram till år 2030.

LÄS MER:Marks kommun kan byta leverantör av färdtjänst

LÄS MER:Ny förskola för 120 barn på gång i Skene

LÄS MER:Här vill kommunen bygga nya äldreboendet