Olycka på riksväg 41

En personbil körde på torsdagen av vägen på riksväg 41 i södergående riktning, utanför Kinna.