Politikens uppmaning efter Coop-beskedet: ”Handla lokalt”

Att ännu en högprofilbutik i Kinna försvinner väcker reaktioner inom politiken, samtidigt som flera Markpolitiker kommer med konkreta förslag på hur Kinnas centrum kan vitaliseras.
Kristdemokraterna vill se ökat byggande och Liberalerna vill att det nya kommunhuset ska byggas på stadshotell-tomten, medan Sverigedemokraterna vill se mer grönska:
”Det kunde vara mer grönt och frodigt, mer trevliga platser att sätta sig på, skapa lite nivåskillnader och gräs. Som det är nu känns det för mycket som en stenöken tyvärr.”