Så många högstadieelever fick gymnasiebehörighet i Mark

Andelen niondeklassare som blev behöriga för gymnasiet minskade i Mark i fjol. Mark-Posten har resultaten, skola för skola.
– I verkligheten går det egentligen precis lika bra eller ibland bättre i en mindre skola, säger Johan Nydevall, rektor för Montessoriskolan Pärlan.