Så ska Horred växa – plan för 95 nya bostäder

I flera år har Marks kommun planerat för att det ska gå att bygga ett nytt bostadsområde i centrala Horred. Snart ska kommunfullmäktige ta beslut om att godkänna den nya detaljplanen.

I tisdags beslutade bygg- och miljönämnden att godkänna detaljplanen för bostäder för fastigheten Horred 9:7. Nästa steg är att kommunfullmäktige godkänner planen, först då kan den bli verklighet.

– Nu är det fritt fram för antagande. Det känns bra, den här detaljplanen har vi hållit på med jättelänge, säger nämndens ordförande Pelle Pellby (S).

Bakgrunden är att det har krävts många utredningar vad gäller trafik, VA. Det har även krävts en skyfallsplan.

Pelle Pellby (S) säger att det är viktigt att skapa förutsättningar för att alla kommundelar ska kunna växa.

– Det är roligt att det är i Horred så att vi verkar i hela kommunen.

I planen står det bland annat att Horred är ”kommunens portal mot Halland” och att det geografiska läget med vägar och kollektivtrafik gör det lätt att ta sig till Kinna, Kungsbacka och Varberg. Även det natursköna landskapet gör det till en attraktiv ort att planera för bostäder i. Det aktuella området ligger i södra utkanten av den nuvarande bebyggelsen öster om Kantorns väg, nära kyrkan och hembygdsgården.

Nya bostäder i centralt läge

För närvarande är det ett naturområde på fastigheten. Planen är att det ska bli 95 nya bostäder där i from av radhus och flerbostadshus. Området kommer att ligga nära en vårdcentral och skolor.

Marks kommun har sedan tidigare tecknat markanvisningsavtal med Marks bostad AB och Ditt nya hem i Mellansverige AB. När kommunfullmäktige godkänt planen och den funnit laga kraft har de två exploatörerna fem år på sig att börja bygga ut området.

Bygg - och miljönämndens ordförande ser fram emot att Horred ska kunna erbjuda fler bostäder.

– Det kan bli ett väldigt fint område. Jag tror att många tycker att det är roligt för orten. Horred har ett väldigt bra läge mot Varberg, som är väldigt expansivt, säger Pelle Pellby (S).

Han får medhåll av kommunfullmäktigeledamoten och Horredsbon Leif Sternfeldt (C).

– Det är ju inflyttning till Horred. Det är ett av de områden som växer mest i vår kommun. Det är väldigt positivt att detaljplanen blir färdig och att det går att bygga bostäder, säger han.

Byalaget hoppas på inflyttning

Horredsbygdens byalag har länge drivit frågan om att skapa fler bostäder.

– Det är ju något som vi i byalaget har kämpat för i några år. Det har varit en lång process, säger byalagets ordförande Eva Andrée.

Hon hoppas på en flyttkedja. Många äldre Horredsbor bor kvar i sina villor eftersom det inte finns några lägenheter att flytta till och de vill inte flytta från samhället. När det finns flera alternativ kanske dessa väljer att sälja villan och flytta till lägenhet eller radhus och då skapas möjligheter för exempelvis barnfamiljer att hitta hus.

– Horred ligger väldigt bra till geografiskt.

Eva Andrée säger att många pendlar till arbete i Halland från Horred men även till Kinna, Borås och Göteborg. Nu hoppas hon att utbyggnaden av samhället också ska leda till att det byggs en ny förskola och att kollektivtrafiken blir bättre.

LÄS MER:Mastodontprojekten i Skene ett steg närmare verklighet

LÄS MER:Fabriken i Kinnahult skulle bli bostäder – inget har hänt på sex år

LÄS MER:Nu blir det säkrare vid skolorna längs Gästgivaregatan i Skene