SMHI varnar för skyfall

Det finns risk för skyfallsliknande regn på onsdagen. SMHI har gått ut med en gul varning som bland annat berör Marks kommun.
Därefter gick Västtrafik ut med att de ställer in sina tåg, bland annat Viskadalsbanan.