Snart kan frågan om ny idrottshall avgöras

På kommunstyrelsens senaste möte på onsdagen önskade oppositionen votering i frågan om den nya idrottshallens budget. M, SD och KD önskade ytterligare beredning. Med 8-7 beslutades det enligt majoritetens förslag. Därmed lever frågan om idrottshallen vidare och hamnar härnäst hos kommunfullmäktige.

ANNONS
|

Beslut togs på onsdagens möte om att föreslå Marks kommunfullmäktige att bevilja ytterligare 33,7 miljoner kronor för hela bygget.

– Det blir lite dyrare men tillgodoser flera aktörers behov, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Dahlberg (S).

Han nämner föreningsliv, kampsport, brottning och boxning som ska få plats samt att fler elever ska kunna träna samtidigt genom avskärmningar i hallen.

– Tidsplanen är att den nya högstadieskolan ska stå klar höstterminen 2024. Då ska vi kunna flytta in högstadieeleverna i nya skolan, och då vill vi ha nya idrottshallen på plats. Det blir svårare ju längre tid det tar med återremitteringar, säger Ulf Dahlberg.

Kommunstyrelsen har tidigare föreslagit en höjning av budgeten för skolprojektet i Skene. Den totala kostnaden för hela Skeneskolan är uppe i 332,7 miljoner kronor. Av dem ska 87,7 miljoner finansiera den nya idrottshallen intill Ängshallen.

Ärendet ska prövas på nästa kommunfullmäktigemöte den 25 maj.

Oppositionen ville ha återremiss

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ville skicka frågan på återremiss men nu blev det inte så eftersom oppositionspartierna förlorade voteringen med en rösts marginal.

Oppositionen manar till återhållsamhet när det gäller kostnader och utformning, då den vidare utvecklingen av projektet inte är beslutad ännu.

– Det sker i fel ordning, vi vill ha en hall-lösning som är dimensionerad efter det som faktiskt är beslutat, säger Tomas Ekberg.

Han påpekar att driften av den nya skolan vid Ängskolan blir nästan tre miljoner extra per år jämfört med i dag.

– Till slut betalar vi bara för lokaler. Vi manar till eftertänksamhet.

Bidrag för att gynna näringslivet

Ett annat av kommunstyrelsens ärenden gällde prövning om kommunalt bidrag till en enskild samfällighetsförening, Rya-Grimmareds vägsamfällighet.

De beviljades bidrag med 12 000 kronor om året för vägen till en konferensanläggning vilket gynnar näringslivsutvecklingen enligt kommunstyrelsens beslut.

LÄS MER:Fortfarande inget beslut om nya idrottshallen i Skene

LÄS MER:36 barn får ha förskola i idrottshall efter fuktskada

LÄS MER:Bostäder på gång i Horred – men detaljplanen dröjer