Stort tryck på biblioteken – populäraste böckerna i Mark

Biblioteken i Mark ser inte någon minskning av antal besökare, trots att biblioteksverksamheten är något reducerad under sommaren.
– Vi har många besökare under sommaren, berättar Anna Larbring, bibliotekarie i Marks kommun.