Tufft läge för flera delar av kommunens verksamhet

I förordet till årsredovisningen för 2023 för Marks kommun skriver kommunalrådet Ulf Dahlberg (S) att kommunen står inför stora utmaningar på grund av minskande resurser. Under torsdagens kommunfullmäktige debatterades orsakerna och vad den ekonomiska situationen får för följder. Bland annat för skolmaten.
– 13 miljoner kronor ska sparas inom kost och städ. Då kan man fråga sig om detta är bästa barnkommunen, säger Bo Petersson (S).