Undersköterskor i Mark lämnar in enkät som protest mot nya schemat

Under måndagen lämnades en enkät med över 200 namn till socialförvaltningen i Mark. Syftet med enkäten är att berätta för förvaltningen hur schemaändringen egentligen påverkar personalen inom omsorgen.
– Nöjdhetsenkäten har hundra procent negativ respons på schemaändringarna, berättar Fredrik Strand som arbetar inom hemtjänsten.