Uppåt för V och neråt för KD i EU-valet i Mark

Det preliminära resultatet för valet till EU-parlamentet visar hur väljarna i Mark har röstat och hur det skiljer sig mot tidigare val. Kristdemokraterna tappar en tredjedel av sina väljare jämfört med förra valet, men klarar sig ändå bättre än partiet på riksnivå. Vänsterpartiet ökar sin andel av väljarna.
– Det är alltid trevligt att öka. Det är vi väldigt glada över också här i Mark, säger Vänsterpartiets lokale ordförande Arthur Thiry.