Valnämnden nöjd med valet – men fortsatt oroliga för bemanningen

Inför valet fanns det en oro inom valnämnden att inte tillräcklig personalkraft satts in för att ro det i hamn. Efter valet kan man konstatera att det gick bra – men oron kvarstår för nästa val.
– Problemet kvarstår, det finns fortfarande ingen organisation, säger nämndordföranden Bodil Wennerström (S).