V:s motkrav för att fortsätta stödja Bästa Marks budget: ”Lyft ut Björketorp”

Vänsterpartiet i Mark vill nu att frågan rörande Björketorpsskolan lyfts ut ur Bästa Marks budgetförslag, för att utredas vidare. Om det sker menar partiet att de kan fortsätta stödja budgeten som i övrigt presenterats, i övrigt inte.
– Det är vårt krav. Vi vill inte vara kända som ett skolstängarparti, säger Arthur Thirys (V).