Insändare: Bevara Kinna konserthus

Kinna konserthus har med sin unika historia och sin betydelse för det lokala kulturlivet ett stort värde för invånarna i Mark, skriver Ulf Dahlberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

ANNONS

Marks kommun har presenterat en lokalutredning med syfte att beskriva framtidens arbetsplats och möjliggöra att fler förvaltningar ska kunna samlas i kommunens egenägda kommunhus i Kinna. I förslaget fanns ett förslag om att bygga om Kinna Konserthus till sammanträdeslokaler och mötesrum anpassat till tjänstepersonernas behov.

Kinna Konserthuset uppfördes i sten 1919. Det byggdes för att ungdomen skulle få en lokal där de kunde få tillgång till kulturella upplevelser.

I över 50 år har Kinna Konserthus varit Marks Teatergrupps scen. Marks Teatergrupp är en förening som bildades av ABF Marks Teatergrupp. Teaterföreningen har två grupper som övar, tränar och repeterar två gånger i veckan. Vanligtvis uppförs en pjäs under ett par månader per år.

Lokalen används dessutom av Föreläsningsföreningen i Mark, civilsamhället och Marks kommun.

Kinna konserthus har med sin unika historia och sin betydelse för det lokala kulturlivet ett stort värde för invånarna i Mark. Kinna konserthus bör inte ingå i utredningen utan behöver utvecklas för sitt ändamål och bevaras för sitt historiska värde.

Vi socialdemokrater vill verka för att värna och utveckla Kinna Konserthus.

Antaget på Socialdemokraterna i Marks årsmöte 2024.

Ulf Dahlberg (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Marks kommun

LÄS MER:Liberalerna i Mark: Rätt organisation är en förutsättning för lärande

LÄS MER:Rädda vårt världsunika kulturarv

LÄS MER:Pollen har kommit till Västsverige