Fortsatt oviss hyreshöjning för Mark bostads hyresgäster

Sedan mitten av januari har parterna förhandlat genom medlare men nu har den medlingen avslutats. Hyresgästföreningen och Marks bostads AB står fortfarande långt ifrån varandra.

ANNONS
|

För två månader sedan skrev Mark-Posten om att hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Marks bostads AB, MBAB, hade avbrutits. Sedan dess har Hyresmarknadskommittén försökt få fram ett medlingsbud som båda parter kan acceptera.

– Man har centralt suttit och kollat på det här ärendet men man har inte kunnat enas om ett medlingsbud, säger Thomas Grinderslev, förhandlare vid Hyresgästföreningen.

Det är representanter från Hyresgästföreningens riksförbund och från Sveriges allmännytta som medlat och försökt att hittat en skälig hyreshöjning som båda parter kunnat acceptera men detta har inte gått.

– Då har man återfört ärendet till de lokala parterna.

Nya förhandlingar med Marks bostad

Thomas Grinderslev säger att det som händer nu är att förhandlingen tas upp på nytt på lokal nivå men det kan fortfarande bli så att det blir ny medling i Hyresmarknadskommittén om de inte kommer överens. Det som har påverkat årets hyresförhandling är att parterna har infört en ny modell för hur hyresförhandlingarna ska gå till men de har inte varit överens om hur modellen ska användas. Det har lett till medlingsförsök och försenade hyresavtal på flera orter i landet.

Sedan påverkas parterna av andra faktorer, som höjda räntor och generell inflation.

– Det är ett jättesvårt läge. Det är inte alls lätt att vara vare sig hyresgäst eller hyresvärd med tanke på kostnadsutvecklingen.

Det sista alternativet, om varken förhandlingarna eller medlingen leder till en lösning, kan bli att hyresnämnden får bestämma hyresnivåerna.

– Nu är planen att vi ska träffas i nästa vecka med Marks bostad och att vi ska komma överens. Det hoppas vi på.

Svante Dahlquist som är vd för MBAB bekräftar detta.

”Nästa steg i hyresförhandlingen är att vi har ett möte bokat om onsdag kommande vecka med förhoppningen att komma överens” skriver Svante Dahlquist i ett mejlsvar.

Avtal kan vara klart i april

MBAB dominerar hyresmarknaden i kommunen. Det handlar om 3 313 hushåll och omkring 90 procent av beståndet av hyresrätter.

De ursprungliga buden från parterna var att MBAB ville höja hyrorna med 6,3 procent. Hyresgästföreningens sista bud innan strandningen i januari var 2,7 procent.

Förhandlingen inleddes i början av december 2022. De senaste veckorna har förhandlingarna avslutats i flera andra kommuner i regionen.

Thomas Grinderslev vid Hyresgästföreningen nämner att de genomsnittliga höjningarna för de avtal som är klara i landet har legat på runt 4,6 procents höjning. Medlarna har inte presenterat något medlingsförslag för MBAB:s hyresgäster. Eftersom de centrala parterna inte kunde enas så finns det inget medlingsbud utan frågan har nu skickats tillbaka till de lokala parterna för ny förhandling.

Enligt Thomas Grinderslev har MBAB stått fast vid 6,3 procent.

– De har stått fast vid detta.

Hans förhoppning är att förhandlingarna inte ska dra ut på tiden.

– Förhoppningsvis tar det inte längre än en vecka eller tio dagar men det är väldigt osäkert. Vi förväntar oss att hyrorna är klara runt 1 april, säger Thomas Grinderslev.

Om det blir en höjning som hyresgästerna ska betala i efterskott eller inte beror på hur överenskommelsen ser ut i övrigt och hur avtalet skrivs.

LÄS MER:Tusentals hyresgäster kan få höjning i efterskott

LÄS MER:Bostadsbolaget hoppas på en lösning på konflikten

LÄS MER:Hyresgästföreningen om jätteprojektet i Assberg