Här finns jobben i kommunen

Hälsovård, socialt arbete eller arbete i kök? På onsdag är det dags för årets Jobbmässa och Mark-Posten har tagit reda på var jobben finns.

Det är arbetsmarknadscenter i Marks kommun som står bakom Jobbmässan i samarbete med Företagare i Mark.

– Jobbmässan i höstas blev jättebra. Den var mycket välbesökt, vi hade ett 20-tal lokala företag och stor spridning på branscher bland utställarna, säger Christina Engström, enhetschef vid arbetsmarknadscenter.

Hon har tittat på de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen, i skrivande stund i slutet av februari, finns det 682 personer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen från Marks kommun och 104 nya inskrivna. Det är en bättre siffra än februari 2022. Samtidigt finns det 287 nya lediga jobb.

Christina Engström poängterar att Jobbmässan vänder sig till alla mellan 16 och 64 år, även de som redan har ett jobb och funderar på att byta. Det finns företagare från många olika branscher och även utbildare.

Fler utsättare på våren

Intresset för att ställa ut under den kommande mässan har ökat.

– Vi har fler utställare med rekryteringsbehov, även denna gång inom många olika branscher och yrkeskategorier, säger Engström.

Det hänger ihop med att både kommunen och de privata arbetsgivarna har fokus på att få in vikarier inför sommaren och feriearbetare.

Jonas Ryhr som är sektionschef vid Arbetsförmedlingen Sjuhärad säger att arbetsmarknaden just nu är speciell.

– Vi har lite dubbla bilder med varsel, inflation, krig och oro i världen. Det finns dåliga tecken i skyn samtidigt som vi ser att det finns en stor efterfrågan bland de lokala företagen, säger Jonas Ryhr.

Statistiken för januari 2023 visar att 1 252 personer var inskrivna. Majoriteten av dem, 834 personer, är mellan 25 och 54 år. Samma månad 2022 var det 1376 personer och 2021 var det på 1648 inskrivna personer.

Pendlingsmöjligheter till arbete

Arbetslösheten har alltså minskat de senaste två åren och generellt sett brukar Marks kommun ha en lägre andel arbetslösa än både Västra Götalandsregionen och riket i stort.

– Mark har som kommun och område en tradition att det finns många lokala företag som efterfrågar arbetskraft. Hittills har Mark stått sig starkt i lågkonjunkturer. Vi ligger i ett av de hetaste områdena i Sverige. Är vi rörliga som arbetskraft så finns det arbete i området, säger Jonas Ryhr.

Han nämner närheten till Borås, Göteborg och Halland som bidragande faktorer.

Det fanns 276 jobb att söka under januari. Merparten av de jobben, 122 stycken, finns inom hälso- och sjukvård samt 69 jobb inom socialt arbete. Övriga branscher som erbjuder arbetstillfällen finns under rubrikerna försäljning, inköp och marknadsföring eller hotell, restaurang och storhushåll. Naturbruk har också en relativt stor andel av de jobb som går att söka, med 13 tjänster.

Det som gör att både offentlig sektor och privat sektor har svårt att rekrytera är att det ofta krävs en specialiserad utbildning för att kunna arbeta med hälsovård eller som socionom exempelvis. Även tillverkningsindustrin efterfrågar specialkompetens.

– Det är idag många av de arbetslösa som inte har den utbildning som arbetet kräver.

Det råd som Jonas Ryhr ger till dem som har svårt att matcha de utbildningskrav som finns är att fundera på om de kan omskola sig eller vidareutbilda sig.

– Är man ung idag så ska man fundera på om studier är ett alternativ.

Lediga jobb i olika yrkesområden under januari 2023 i Marks kommun

Hälso- och sjukvård: 122

Socialt arbete: 69

Försäljning, inköp, marknadsföring: 15

Hotell, restaurang, storhushåll: 14

Naturbruk: 13

Pedagogiskt arbete: 9

Industriell tillverkning: 7

Transport: 6

Installation, drift, underhåll: 5

Tekniskt arbete: 4

Administration, ekonomi, juridik: 4

Chefer och verksamhetsledare: 3

Sanering och renhållning: 2

Bygg och anläggning: 1

Kultur, media, design: 1

Säkerhetsarbete: 1

Totalt: 276

Källa: Arbetsförmedlingen

LÄS MER:Unika produkter när unga företagare sålde sina alster i Strömmas UF-butik

LÄS MER:Jacqueline från Tostared driver hundkafé i Göteborg

LÄS MER:Folkpool köper in sig i Viskan Spa