Leran från Västlänken och Varbergstunneln ska bli bostäder i Ubbhult

Tiotusentals ton lera och grus från bland annat arbetet med Västlänken i Göteborg har dumpats i slänten mellan Hällingsjö och Ubbhult. Så småningom ska det bli bostäder.

ANNONS

Den som kör från Hällingsjö till Ubbhult ser, på vänster sida ungefär mitt i den branta backen, ett stängsel. Från vägen går det inte att se så mycket mer än så men i slänten bakom finns stora mängder lera och grus dumpade.

Företaget som ansvarar för området heter Samgräv och de har ”sedan starten 2011 bedrivit återvinning och deponiverksamhet” enligt ett mail från Charlotte Kjellmert, kommunikations- och hållbarhetschef.

Just nu sker ett utfyllnadsarbete i slänten och en process med att ta fram en detaljplan över området. Tanken är att det så småningom ska bli tomter för bostadshus men någon konkret tidsplan finns inte i nuläget.

Finns flera tippar i Mark

Men tippen, eller deponin som är en mer korrekt term, är inte den enda av sitt slag i kommunen. När Mark-Posten frågar Anders Bruce, miljöinspektör på Marks kommun, om deponin i Ubbhult undrar han vilken vi menar.

– Jag ser redan tre platser som man skulle kunna ställa frågor om, det är ett vanligt fenomen, säger Anders Bruce.

Ett problem för större anläggningsarbeten som Västlänken eller Varbergstunneln är var man ska göra av de stora schaktmassor man gräver upp. Bortsprängd sten kan säljas ganska enkelt, det går att bygga hus eller cykelbanor på. Men Göteborgsleran har inte så många användningsområden.

– Det handlar om icke förorenat material men med dåliga egenskaper. Då vill de köra iväg det här men då måste man hitta en plats att lägga det på, säger Anders Bruce.

Kan få tillstånd för pulkabacke

Och det är inte alltid det lättaste. Men det finns en paragraf som går att stödja sig på för att få dumpa det. Om man använder avfall för anläggningsändamål kan man ta emot materialet.

– Här finns en gråzon, man kan hävda att man vill bygga världens bästa pulkabacke, säger Anders Bruce.

Och genom att ta emot avfallet kan man också tjäna relativt enkla pengar. Men enligt Anders Bruce händer det också att avfall hamnar i naturen utan att ett tillstånd ens är sökt.

– En del hittar sig ut i skog och mark utan prövning i någon instans, säger han.

Samgräv, som sköter deponin på väg mot Ubbhult, har däremot alla papper i ordning. Enligt ett mejl till Mark-Posten ska det inte heller förkomma någon risk för ras, trots det branta läget. Geotekniska undersökningar har gjorts både innan och under utfyllnadsarbetet, enligt Charlotte Kjellmert, kommunikations- och hållbarhetschef.

Bullervallar kan ge avfallet ett syfte

Anders Bruce, miljöinspektören, tycker att det är en svår fråga då man måste lägga avfallet någonstans. I många fall kör lastbilar många mil för att bli av med det.

– Då kan man fråga om vi har en bra miljövård när man drar runt på oförorenad lera, säger han.

Men han ser ett föredöme i Lerums kommun.

– Där har de hittat ställen där man kan lägga upp en bullervall och lägger överskottsmassorna där istället. Det är bättre att vi har någon sorts nytta av det, då blir det tyst på andra sidan, säger Anderson Bruce.

LÄS MER:Enorma huset har ingen ägare – någon använder det som förråd

LÄS MER:Alla var vinnare när förskolan mötte äldreboendet i Torestorp

LÄS MER:Över 250 fordon visade upp sig i Fritsla: ”Betyder mycket”