Specialistsjukvård för unga kan försvinna från Skene

Under onsdagen tog regionhälsans styrelse ställning till ett förslag om att flytta den barn- och ungdomsmedicinska mottagningen från Skene lasarett till Borås.

ANNONS
|

Bakgrunden är bland annat att mottagningen har haft svårt att rekrytera och behålla en stabil bemanning och detta var Markbladet först att skriva om.

Maja Berndes som är regionområdeschef i Regionhälsan säger att förslaget från tjänstemännen handlar om både patientsäkerhet och om arbetsmiljön. Den barn- och ungdomsmedicinska mottagningen erbjuder specialiserad öppenvård och den finns på flera platser i regionen, bland annat i Skene och Ulricehamn.

– Det är alltså ingen vårdcentral eller barnavårdscentral utan det är specialistvård för barn och unga. Man jobbar i team kring barn och ungdomar med kroniska sjukdomar, säger Maja Berndes.

Teamen består bland annat av barnläkare, barnsjuksköterskor, psykologer, dietister och medicinska sekreterare. Flera av dessa yrkesgrupper är bristkompetenser i regionen.

– För att det ska fungera så behöver man ha bemanning på mottagningen. Under lång tid så har den här mottagningen tampats med svårigheter att bemanna. För att kunna klara av vårduppdraget behöver vi jobba med mer robusta enheter.

Mottagningar kan slås ihop i Borås

Förslaget går ut på att mottagningarna i Skene och Ulricehamn minskar i yta och omfattning och flyttar till en sammanslagen mottagning i Borås. Man ska även utreda möjligheten att ha satellitmottagningar i Skene och Ulricehamn.

Maja Berndes säger att det handlar om både patientsäkerhet och arbetsmiljön för de anställda.

– Vi har pratat mycket med personalen om de här sakerna.

Om någon i teamet skulle bli sjuk eller vara ledig så kan det innebära att patienten får vänta och då blir köerna för att få vård längre. För de anställda så är det en trygghet att ha kollegor omkring sig med olika kompetenser för att kunna diskutera komplexa medicinska frågor.

– Det hänger väldigt mycket på enskilda individer nu, det är inte hållbart i längden.

Onsdagens beslut i regionhälsans styrelse går sedan vidare till hälso- och sjukvårdsnämnden för slutgiltigt beslut. Därför kan förslaget justeras under resans gång. Den uppenbara nackdelen för invånarna i Marks kommun blir förstås restiden till Borås.

Maja Berndes påpekar att det i dagsläget inte finns den här typen av mottagning i mer än ett fåtal kommuner. Det innebär att patienter från andra kommuner som det ser ut nu får resa åt andra hållet, till Skene. För dessa så kan det innebära en kortare restid till Borås. Därför finns det både vinnare och förlorare på den här lösningen.

– Den måste ligga någonstans och den måste vara fungerande. För vissa blir det närmre, för vissa blir det längre att åka.

Ur ett patientperspektiv så hoppas Maja Berndes att det ändå kommer att innebära en bättre vård.

– Då kan vi jobba på toppen av vår kompetens.

Arbetsmiljön det viktigaste för fackförbundet

Hanna Jorlöv som är huvudskyddsombud vid Regionhälsan och företrädare för Vårdförbundet säger att frågan är komplicerad och att medlemmar har uttryckt oro för konsekvenserna av en flytt samtidigt som de ser att arbetsmiljön blir lidande med den nuvarande lösningen.

– Det är en komplex fråga. Det är inte så enkelt som att säga ja eller nej till att flytta en mottagning, säger Hanna Jorlöv.

Det som har påverkat arbetsmiljön negativt är att att det bland annat har funnits vakanser. Det har exempelvis har varit generellt svårt att rekrytera barnsjuksköterskor och på grund av detta har kompetensförsörjningen påverkats.

– Tidigare har det inneburit ensamarbete om någon är sjuk eller att man har fått stänga ner en enhet tillfälligt. Det har påverkat arbetsmiljön så klart.

På senare tid har personalsituationen stabiliserats, det är det som gör att det en del av medlemmarna är tveksamma till förslaget.

– Medlemmarna oroar sig för våra patienters resväg. Det blir en etisk stress. Det blir också längre resväg för många medarbetare och det kan påverka familjelivet.

Ur ett rent fackligt perspektiv så är det medlemmarnas välmående som är det viktiga.

– Vi värnar ju arbetsmiljön i första hand, säger Hanna Jorlöv.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen

I Mark bodde 7 529 barn under 18 år 2022, Svenljunga 2 239 stycken och Tranemo 2 467 stycken där hälften ”hör ”till Skene BUM , hälften till Ulricehamn BUM

År 2022 hade Skene BUM 2 154 patienter som tillsammans gjorde 5 051 besök på mottagningen.

LÄS MER:”Hör regeringen inte människors rop på hjälp!”

LÄS MER:Här finns jobben i kommunen

LÄS MER:Svårt med rekrytering – Marks kommun lockar med extra tusenlappar