Berghemsbarnen utan skolskjuts – nu svarar politikerna

Mark-Posten har tidigare skrivit om Ella Larsson och Angelika Bengtsson som inte är berättigade skolskjuts utan får gå en halv mil till Ängskolan året runt. Nu svarar de ansvariga politikerna.

ANNONS

Ella Larsson och Angelika Bengtsson bor i Berghem och har drygt fem kilometer till skolan när de börjar högstadiet i Skene efter sommaren. De ser fram emot det men oroar sig samtidigt över hur de ska ta sig dit.

– Det känns jättejobbigt, sa Ella Larsson då.

De och andra barn i området har blivit erbjudna ett subventionerat busskort för 4 662 kronor, något som fortfarande kan vara en stor utgift. Mark-Posten har tidigare skrivit om att de bor precis utanför skolskjutszonen och är hänvisade till den nya cykelväg som sträcker sig mellan orterna.

Marie Tell, verksamhetschef för kvalitet och utveckling på barn- och utbildningsförvaltningen svarade då per mejl att ”vid framtagandet av zonerna har hänsyn tagits till färdvägens längd, trafikförhållanden och elevens ålder.”

Barn- och utbildningsnämnden svarar

Nu ger också de beslutande politikerna i barn- och utbildningsnämnden sin syn på frågan.

– Det kan vara så att man ligger precis i någon sorts gränszon precis utanför det område där man är berättigad skolskjuts. Personligen tycker jag att det är jättetråkigt för de som hamnar där, säger Yasin Abbes (S), ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

– Jag vill att det ska bli rättvist för alla generellt och man kan inte ändra för varje enskild synpunkt, säger han.

Petra Vogel (S) är också ledamot i barn- och utbildningsnämnden och bor dessutom i Berghem. Hon tycker att nästan 5 000 kronor för ett busskort låter mycket.

– Då har det bannemig gått upp, det var det värsta, säger hon.

Gränsen kan ligga fel

När Mark-Posten beräknade avståndet mellan Ella Larssons hem och Ängskolan uppgick det till 5,7 kilometer. Om avståndet är mer än fem kilometer kan ett barn beviljas skolskjuts även om andra aspekter också vägs in, i detta fallet cykelbanan.

– Det kan vara så att gränsen ligger några meter fel, det är möjligt. Man hoppas att förvaltningen sköter detta på ett korrekt sätt och gör man inte det får man ju backa. Men jag är lite jävig i och med att jag bor där, säger Petra Vogel.

– Vi får väl ta upp det, jag kan prata med Yasin Abbes om det, säger hon.

Oppositionen vill utreda

I oppositionen vill man se över reglerna av en annan anledning.

– Vi har ihop med Kristdemokraterna föreslagit att utreda vad det skulle kosta att ge alla elever busskort, säger Elise Benjaminsson (M).

Deras resonemang hör dock ihop med det fria skolvalet. Om man fritt får välja skola måste man också kunna ta sig dit, menar hon. De fick inte gehör för sitt förslag i förra nämnden men tänker lämna in det igen.

– Vi vill i alla fall ha det utrett, säger hon.

Hon har förståelse för Berghemsbarnens situation.

– Jag har all respekt för det men samtidigt handlar det om att väga kostnader mot varandra, säger Elise Benjaminsson.

Kan överväga undantag

Yasin Abbes stänger dock inte dörren för att det kan göras en omvärdering av Berghembarnens situation.

– Min rekommendation är att de skriver till nämnden och berättar sitt ärende. Ser vi att skälen är tillräckliga har vi tidigare gjort undantag, säger han.

Barn- och utbildningsnämndens nästa möte är 20 april och tidigast då kan ett beslut tas.

LÄS MER:Måste gå en mil till och från skolan – får inget busskort

LÄS MER:Beslutet: Läkarintyg ger rabatt på badhuset Kaskad

LÄS MER:Lidl sänker och fryser priser – på över 100 varor