Länsstyrelsen river upp beslut om Kinna stadshotell

I våras beslutade bygg- och miljönämnden att ge ägaren till Kinna stadshotell ett föreläggande om att åtgärda brister och se till att inte utomstående kan ta sig in i byggnaden. Nu upphäver länsstyrelsen föreläggandet. Kommunalrådet Ulf Dahlberg (S) är orolig för att det ska ske olyckor.
– Det är väldigt olyckligt att vi har en passiv fastighetsägare som inte bryr sig, säger Dahlberg.

ANNONS
|

Frågan om vad som ska hända med gamla Kinna stadshotell har blivit en riktig surdeg, inte minst politiskt. Hotellet har stått tomt sedan ungefär sex år tillbaka efter att tidigare ha använts som migrationsboende förutom hotell- och nattklubbsverksamhet. Kommunen har tackat nej till att köpa fastigheten av nuvarande ägaren Urban Properties. Nu står fastigheten mer eller mindre och förfaller.

I föreläggandet som bygg- och miljönämnden tog beslut om i mars skriver nämnden bland annat att det finns risk för att personer skadar sig eftersom det finns möjlighet att ta sig förbi staketet och in i byggnaden genom trasiga fönster. Tomten är ovårdad och innebär en ”betydande olägenhet för omgivningen”.

Nämnden begärde också att brandstegar skulle tas bort så att utomstående inte skulle kunna ta sig in och att ett vaktbolag ska gå ronder vid fastigheten, flera gånger per dygn.

Fastighetsägaren har planer för fastigheten

Fastighetsägaren Urban Properties delar inte den bild som uttrycks i kommunens föreläggande, om vem som har ansvar för de olika delarna i ärendet.

– Vi delar inte kommunens uppfattning, säger Didrik Holm på Urban Properties.

Han tillägger att han har väntat på ett avgörande från länsstyrelsen efter sitt överklagande och att företaget följer sina rutiner för att försäkra sig om att ingen tar sig in i byggnaden.

– Vi gör det vi har gjort tidigare, vi håller efter vårt staket och jobbar med samma bolag som tittar till det, säger Didrik Holm.

I överklagandet skriver fastighetsägaren att det finns planer på att riva eller bygga om huset och att fastigheten kommer att få ett förändrat utseende och funktion ”inom en snar framtid”. För övrigt vill Didrik Holm inte kommentera kritiken från kommunstyrelsens ordförande.

– Jag vill inte kommentera hans kritik.

Länsstyrelsen: Staket är tillräcklig åtgärd

Nu upphäver alltså Länsstyrelsen Västra Götaland kommunens föreläggande eftersom det som bygg- och miljönämnden tar upp där inte faller inom plan- och bygglagens regelverk. Det räcker att fastighetsägaren ser till att det finns ett stängsel runt fastigheten för att hålla borta obehöriga personer. För övrigt gäller föreläggandet själva byggnaden och där gäller ett annat regelverk. Det handlar bland annat om säkerheten i händelse av brand och byggnadsverkets bärförmåga och stadga. Vad gäller detta har nämnden inte haft skäl att lägga ett föreläggande, enligt länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen poängterar i sitt beslut att brandstegarna ska vara kvar i händelse av brand.

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Dahlberg kan i dagsläget inte svara på om kommunen kommer att överklaga länsstyrelsen beslut.

– Vi använder de verktyg vi har, vi är inte passiva på något sätt.

Oro för olyckor

Dahlberg har information om att människor har tagit sig in i hotellbyggnaden.

– Staketet är öppet, det är någon som har öppnat det. Om det är vuxna, ungdomar eller barn, det vet jag inte. Man ser tydliga spår av att det sker förändringar på fastigheten.

Ulf Dahlberg är orolig över att någon ska komma till skada, och ser inte att fastighetsägaren tar ansvar för situationen.

– Det gör inte fastighetsägaren idag. De hänvisar till ett staket som inte håller människor ute. Då får vi ta hand om de olyckor som händer. Det är det vi har en dialog med fastighetsägaren om.

Bygg- och miljönämndens ordförande Pelle Pellby (S) säger att nämnden ska undersöka om länsstyrelsens beslut ska överklagas eller om det finns något annat sätt att angripa problemet.

– Man får titta på ärendet, förvaltningen ska titta på beslutet, säger Pelle Pellby.

LÄS MER:Hotellägaren riskerar vite– kommunen kräver vaktbolag

LÄS MER:Köp hotelltomten och bygg ett nytt kommunhus

LÄS MER:L vill riva hotellet och bygga kommunkontor