Positiv trend för företagsklimatet i Mark

Kommunen har alltid legat under snittet men de senaste åren har trenden vänt. Nu förbättrar Marks kommun sitt resultat och hamnar precis under genomsnittet när Svenskt Näringsliv presenterat sin årliga enkät om det lokala företagsklimatet.

ANNONS

87 företag i Marks kommun har svarat på frågor som gäller företagsklimatet i kommunen. Beroende på svaren så får kommunen ett betyg på en skala från 1 till 6. För tredje året i rad stiger betyget – och i år hamnar det på 3,4.

"Det är mycket glädjande att Marks kommun för tredje året i rad får ett bättre resultat på de flesta enkätfrågorna i undersökningen. Vi har höga mål för företagsklimatet i Marks kommun. Hela kommunens utveckling gynnas om företagen upplever att förutsättningarna är goda för att bedriva verksamhet i Mark” skriver kommunens näringslivschef Åsa Qvist Ek i ett pressmeddelande.

Anton Oskarsson som är områdesansvarig för Svenskt Näringsliv i Sjuhärad tycker inte att man ska stirra sig blind på enskilda år.

– Jag tycker att man ska titta på trender. Företagen blir lite nöjdare varje år. Det tycker jag man ska glädjas åt, säger Anton Oskarsson till Mark-Posten.

Marks kommun fortsatt under snittet

Under de tjugo år som undersökningen har genomförts har Marks kommun legat under genomsnittet på 3,5.

I år placerar sig kommunen alltså precis under riksgenomsnittet med 3,4 trots att omdömet stadigt har förbättrats. Att trenden har vänt kan bero på flera olika saker.

– Jag tror inte att det är en enskild åtgärd. Sedan några år har de strukturerat upp näringslivsarbetet lite bättre. En sak som de ökar väldigt mycket på är upphandlingar.

En annan sak som Anton Oskarsson pekar på är att kommunen har satt upp ett tydligt mål, att bli ”den bästa företagskommunen”.

– Det finns nog ingen quick fix men jag tror att många företag uppskattar att det här målet finns.

Bättre vägnät på önskelistan

Det problem som behöver åtgärdas handlar mycket om infrastrukturen, något som är svårt och tar tid för en enskild kommun att komma till rätta med.

Andra saker som företagarna efterlyser är en bättre dialog och en bättre myndighetsutövning från kommunens sida.

Från politiskt håll tas siffrorna emot med försiktig glädje. Det återstår att se vilken placering Marks kommun får jämfört med andra kommuner. Även om resultatet är bättre än tidigare så är det inte säkert att rankingen förändras på samma sätt.

Lena Ferm Hansson (C), bland annat omsorgsnämndens ordförande, lyfter fram att kommunen har satsat mycket på att förbättra sig vad gäller upphandlingar och bjudit in till en dialog kring detta. Bland annat har kommunen bjudit in företagen till en upphandlingsskola. Om kommunen gör det enkelt och tydligt för företagarna hur kraven ser ut kan företagen lägga mer träffsäkra anbud i en upphandling.

– Det ger också resultat. Det går spikrakt uppåt, säger hon och visar på betygskurvan för kommunala upphandlingar.

Kommunalrådet Ulf Dahlberg (S) gläds också åt siffrorna.

– Det är ganska roliga siffror. Vi ser väl egentligen att det arbete vi har lagt ner börjar märkas, det ser positivt ut i svaren, säger Dahlberg.

Oppositionsrådet Tomas Ekberg (M) väljer att hämta exempel från sin egen bakgård, det lokala näringslivet i Fritsla.

– Vi ser att kommersen i Fritsla år 2023 är 16 procent bättre än det var 2022, säger Tomas Ekberg (M).

Viktigt att marknadsföra kommunen

En förklaring som Tomas Ekberg ger är att självförtroendet har ökat och att invånare och företagare är mer stolta och vill marknadsföra den egna ortens näringsliv.

– Man har börjat prata om Marks kommun med stolthet. Det sätter sig i sådana här mätningar.

Han framhåller att det finns mycket kunnande, kreativitet och historiskt starka varumärken som det är viktigt att berätta om.

– Tittar man på rankingen så börjar det gå åt rätt håll. Nu vill det till att alla förvaltar detta, det måste bli ännu bättre.

Det Tomas Ekberg hoppas på är att kommunen ska bli bättre på att bemöta och stötta företagare och de lokala entreprenörerna. Han nämner att det i oppositionens budgetförslag kommer att finnas en förslag om en vidareutbildning för kommunens tjänstemän i företagarfrågor.

Mark har förbättrat sitt resultat på ett flertal områden. Det gäller exempelvis tjänstemännens attityder och upphandling. Mest missnöjda är företagen med tillgången till medarbetare med relevant kompetens.

Anton Oskarsson, Svenskt Näringsliv, skriver i pressmeddelandet att kommunen, näringslivet och skolan behöver samverka för att hitta lösningar för att förbättra kompetensförsörjningen.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner genom en enkätundersökning. Enkäten gjordes i början av året och i år har även lokala politiker deltagit i undersökningen.

I årets undersökning har drygt 32 500 företag i landets 290 kommuner gett sin syn på företagsklimatet i sin kommun.

Vårgårda får högst betyg av företagen i Sverige. Det ”sammanfattande omdöme” som företagen ger Vårgårda är 4,8 av 6 möjliga på skalan.

LÄS MER:Den eldrivna cykeltaxin från Skene kan hamna i London

LÄS MER:Strålande affärer för elföretag -satsar på solceller

LÄS MER:Skeneföretaget Malwa skördar guld med sin skogsskördare