36 barn får ha förskola i idrottshall efter fuktskada

Sammanlagt 36 barn mellan 4 och 6 år på Björketorps förskola får ha sin förskoleundervisning i idrottshallen intill skolan i Björketorp. Orsaken är en fuktskada.

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

– Hade man tätat taket tidigare hade de inte runnit in. Det är viktigt att kontrollera det, det har tydligen regnat in i flera år, säger miljöinspektör Kristina Lindfeldt på Marks kommun.

Personal på Björketorps förskola var i kontakt med teknik- och serviceförvaltningen för att få hjälp med problemen men det tog lång tid innan något hände. Nu har situationen hamnat i ett akut läge efter att miljöinspektören uppmärksammats på problemet och även efter att konsultföretaget Rise varit på plats och tagit prover.

– De har börjat riva väggar och tak i entrén på förskolan, säger Kristina Lindfeldt.

Miljöinspektören väntar på svar från analysen för att få en bild av hur allvarligt läget är men det står klart att det finns riklig mikrobiologisk tillväxt i entrén där vattenläckan varit och att det rör sig om omfattande fuktskador. Sedan två veckor är de två drabbade förskoleavdelningarna stängda och inhägnade. Det har inneburit att barn, personal och vårdnadshavare har hänvisats till provisoriska lokaler i skolans gymnastiksal.

– Då kan det bli problem om barnen inte har någonstans att vara men det är ändå hälsan som går före. Det går inte att vistas där. Vi är ju tillsynsmyndighet så vi måste göra kontroller på det, säger Kristina Lindfeldt.

Hur länge den provisoriska lösningen kommer att pågå beror på vilka analyssvaren blir och hur mycket arbete som behöver göras för att sanera entrén till de två förskoleavdelningarna.

Anpassat verksamheten

Under tiden gör personalen på skolan sitt bästa för att vardagen ska fungera för barnen.

Barnskötaren Tanja Andersson sitter mitt bland Lego och andra leksaker i gymnastiksalen som inretts till två förskoleavdelningar. Barnen har precis haft matematik.

– Det har ju fungerat väldigt bra tycker vi. Vi har fått barnen att trivas i de avdelningar som vi har skapat, säger Tanja Andersson.

Barnen på förskolan har accepterat att de inte får klättra i ribbstolarna.
Barnen på förskolan har accepterat att de inte får klättra i ribbstolarna. Bild: Ola Pilhem

Personalen får tänka lite extra på logistiken och försöker undvika att båda avdelningarna är inomhus samtidigt. En lösning är att ena gruppen har utelek när den andra är inomhus. Barnen är mellan 4 och 6 år och det blir lätt stimmigt och högljutt om alla 36 barnen är inne samtidigt. Förutom barnen är det 8 anställda som arbetar i de två avdelningarna.

Förskolans rektor Karin Larsson berättar om bakgrunden.

– Det har varit en vattenläcka här som undersökts av Rise. Den var omfattande så vi behövde evakuera två avdelningar. Lösningen som blev var gymnastiksalen, säger Karin Larsson.

Hon säger att det inte har inneburit så stor förändring för verksamheten i och med att det fortfarande är inom skolans område. Intill ligger det en grundskola.

Grundlig undersökning

Caroline Ekberg som är verksamhetschef för förskolor och skolor F–6 i Marks kommun gör samma bedömning: barn och föräldrar är glada över att slippa byta skola helt och hållet. Vårdnadshavarna kan lämna och hämta på samma ställe, barnen får vara kvar i sina grupper och vara med sina kompisar.

– Utifrån det perspektivet har det blivit en bra lösning. Sedan är det så klart tråkigt att det har blivit så här, säger Caroline Ekberg.

Karin Larsson säger att de har ett bra samarbete med teknik- och serviceförvaltningen som sköter lokalerna, även om det tog tid.

– Vi påpekade att det regnade in, nu har de tagit tag i detta. Snickarna har varit här och öppnat upp.

Frågan om vattenläckan och eventuella fuktskador är något som har diskuterats på skolan.

– Det har funnits en oro för det och det har jag uppmärksammat och tagit tag i. Rise har gjort en grundlig undersökning, säger Karin Larsson.

Hon och personalen har haft flera avstämningsmöten och de har gjort riskanalyser i samarbete med skyddsombuden.

Även Företagshälsovården har varit på plats och gjort mätningar på luftkvaliteten, mätningarna har inte visat på några farliga värden.

Elever kan bussas till Horred

På lång sikt behöver skolan hitta en bättre lösning. De senaste två veckorna har eleverna på Björketorpskolan haft sina idrottslektioner utomhus men om det krävs längre tid för att komma till rätta med problemen kan det bli aktuellt att bussa elever till Horred.

Detsamma gäller de föreningar och privatpersoner som brukar hyra gymnastiksalen på kvällarna.

Än så länge verkar alla berörda ta det med jämnmod.

– Jag har inte fått till mig att detta varit jobbigt. Barnen har funnit sig väl tillrätta. Föräldrarna har varit tacksamma för att vi har kunnat vara kvar på samma plats, säger Karin Larsson.

Hon har säkerställt att gymnastiksalen fungerar som provisorisk lokal, med tanke på utrymningsvägar och andra aspekter.

– Det är väl ingen situation som man önskar sig men vi gör det bästa vi kan för att lösa det så smärtfritt som möjligt för verksamheten.

Skadorna var större än väntat

Erik Glansin som är kommunens lokalförsörjningschef säger att teknik- och serviceförvaltningen har försökt att laga läckan men inte insett omfattningen av skadorna.

– Man har gjort åtgärder för att täta läckan, man har lagat det. Sedan så har vi upptäckt att skadorna var större än vad vi först bedömde och då måste vi rätta till det, säger Erik Glansin.

Hade ni kunnat göra på något annat sätt?

– Det är väl alltid svårt att säga. Det är ofta så att man börjar göra åtgärder som visar sig bli större än vad man trott från början.

Tidsplanen för när ombyggnationen kan vara klar beror på flera faktorer. Dels beror det på när byggentreprenören kan starta arbetet. Sedan är det en fördel om det är lite varmare väder eftersom taket behöver öppnas upp. Teknik- och serviceförvaltningen har en dialog med skolan.

– Jag vill framhålla att vi har haft en fin dialog med verksamheten. De har varit tålmodiga och positiva i det akuta läget. Det har varit svårt för dem, säger Erik Glansin.

LÄS MER:Ny Montessoriförskola till Kinna - ”Den kommer att bli visningsskola”

LÄS MER:Ny förskola för 120 barn på gång i Skene

LÄS MER:Madeleine Wallin i Hyssna vill att fler ska kunna välja bort förskola

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Mark-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.