Ska Marks nya kommunhus bli granne med skamfläcken Kinna stadshotell?

Agerandet kring Kinna stadshotell lämnar en del att önska vad gäller en kommun som vill bli ”Bästa företagskommun”, skriver Liberalernas ordförande i Mark, Maria Aronsson Dahl.

ANNONS
|

Det är nu snart ett år sedan som Liberalerna i Mark lämnade in en motion om att kommunen skulle köpa Kinna hotell. Kommunen skulle med ett förvärv av Kinna hotell och tillhörande tomt kunna riva hotellbyggnaden och använda tomten till att bygga det nya kommunhus som planeras. Där skulle kommunen kunna samla samtliga förvaltningar och kommunala bolag, samt utrymme för exempelvis en vårdcentral. Märk väl, tomten kommer att stiga i värde över tid.

Processen kring hur motionen hanterades lämnar fortfarande en del frågetecken. Innan Liberalerna fick ett svar i kommunfullmäktige kunde vi läsa i media om spekulationer, ledande politiker som uttalade sig och vaga besked om fastighetsvärdering på oklara grunder. Vid något tillfälle anklagades vi i Liberalerna för att vilja slösa med kommuninvånarnas skattepengar. Att slösa med skattepengar kan ofta ses i flera perspektiv.

Kommuninvånarna får nu se på när kommunen för åtminstone andra gången är senfärdiga med att förvärva hotellet. De styrande i kommunen har istället utrett hur livet kan göras surt för fastighetsägaren med förelägganden om vite, etcetera. Vi har i dagarna dessutom kunnat läsa att länsstyrelsen upphäver kommunens beslut och ger fastighetsägaren rätt. All den arbetstid som läggs ned av tjänstepersoner inom kommunen och nu senast i länsstyrelsen kostar skattebetalarna avsevärt. Lägg därtill kostnaden för flera utredningar av ett eventuellt förvärv. Agerandet lämnar en del att önska vad gäller en kommun som vill bli ”Bästa företagskommun”.

Om ingenting händer med hotellet riskerar Marks kommun att bygga ett nytt kommunhus på parkeringen mellan nuvarande kommunhus och en kvarstående skamfläck i form av ett förfallet Kinna hotell. Detta istället för att ta ansvar för ett kvalitativt helhetstänk där kommunen utvecklar området kring kommunhuset så att det verkligen blir en stolthet för Mark.

Maria Aronsson Dahl (L)

Ordförande för Liberalerna i Mark

LÄS MER:Länsstyrelsen river upp beslut om Kinna stadshotell

LÄS MER:Köp hotelltomten och bygg ett nytt kommunhus

LÄS MER:Kommunen nobbar stadshotellet

LÄS MER:Nu ska gamla stadshotellet värderas

LÄS MER:L vill riva hotellet och bygga kommunkontor

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Mark-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.